Bericht aan ouders .

Beste ouders,

Graag wil ik nog even terugkomen op onze vergaderingen over het afgelopen seizoen en wil ik natuurlijk ook al vooruitblikken op het nieuwe seizoen.Uit de gesprekken met de ouders is gebleken dat vooral communicatie als een heikel punt wordt ervaren. Wanneer zijn we van dienst, welke data zijn de tornooien etc. Het bestuur zal hier samen met de trainers en de afgevaardigden een werkpunt van maken. Ook zal je vanaf volgend jaar meer info kunnen vinden via de tool ‘Socceronline’. Deze bestaat in de vorm van een app of kan geraadpleegd worden via een link op de website http://www.kvvrauw.be/ .

Het laattijdig afzeggen van trainingen werd ook aangehaald als een werkpunt. Volgend seizoen zal er naar gestreefd worden om voor elke trainer een back-up te hebben, zodat de trainingen m.u.v. de algemene afgelastingen door het bestuur, steeds kunnen doorgaan.De taken van de afgevaardigden gaan tegen het begin volgend seizoen duidelijk beschreven worden in een aangepast werkdocument.In augustus zal ook met elke ploeg afzonderlijk een groepsgesprek gepland worden om het nieuwe seizoen te bespreken. Deze gesprekken worden geleid door de sportieve cel. Het bestuur en de trainer(s) zullen ook aanwezig zijn.

Nieuw voor het seizoen 18/19 zijn tactische trainingen. Meer info hierover kan ik jullie nog niet bezorgen.Het aankomende seizoen zullen alle thuiswedstrijden doorgaan op zaterdag (ook deze van U15 en U17). Dit houdt in dat de uur schema’s aangepast zullen worden. Zodra gekend, zullen we deze communiceren.Ook dit jaar zullen er weer een aantal activiteiten georganiseerd worden: wafelverkoop (2de woensdag van september), het tornooi, voorwedstrijden, spaghetti dag (datum wordt bekend gemaakt zodra kalenders gekend  zijn),enzovoort. Misschien zijn jullie hiervan niet op de hoogte, maar vorig jaar werden al deze activiteiten door een zeer beperkt aantal personen georganiseerd. Zijn er geïnteresseerden om bij het bestuur te komen, laat het ons zeker weten. Maar weet dat we ook al tevreden zullen zijn met wat extra helpende handen tijdens de voorbereiding van de activiteiten. Wil je zelf een handje toesteken of ken je iemand die dit graag zou doen, maak ons blij.Enkele taken: vaste kantinemedewerker zaterdagvoormiddag, inkom zaterdagvoormiddag, voorbereiding wafelverkoop, helpen wafelverkoop, voorbereiding spaghetti dag, regelen wedstrijden tornooi en/of vriendenwedstrijden, voorbereiding tornooi, regelen inschrijvingen, regelen aankoop en verdeling materiaal, sponsoring, feest comité (extra activiteiten bedenken, uitwerken,…).

Met sportieve groeten,

Jürgen Groeneveld, in naam van het bestuur KVV Rauw

socceronlineKVVRauw

Clubshop

wedstrijdbal

 

 

Logo ewk Geel 80x80

 

 

Bemo

 

bierbron 170x170

 

verdonck 170x170